uzman mütalaasının yasal dayanağı nedir

Uzman Mütalaasının Yasal Dayanağı Nedir?

Özel rapor/mütalaa almak için ortada bir dava olması şart değildir.

Taraflar, aralarındaki ihtilafı dava sürecine başvurmadan dostane bir şekilde anlaşarak veya arabuluculuk süreciyle de çözme konusunda bir irade ortaya koyabilirler.

Dolayısıyla bu süreçte üzerinde anlaşamadıkları hususlarda tarafsızlığı ve dürüstlüğü konusunda ihtilaf yaşamadıkları bir uzmandan rapor alma yoluna gidebilirler. Bu seçimlerini serbestçe yapabilirler.

Diğer yandan

Taraflar arasındaki ihtilaf yargı sürecine yansıdıysa da özel rapor/mütalaa alınması mümkündür. Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK 67 md) ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HMK 293 md) buna cevaz vermektedir. Tarafların iddialarını özel rapor/mütalaayla ispatlamaları yasal haklarıdır.   Devamı...