Marka Hukuku - Eltutan MARKA PATENT TESCİL


Tüm Haberler

Haberler

Stop
Play

Üye GirişiEltutan Patent | Slogan Tescil | Barkod Al | Marka Kontrol | Marka Borsasi | Online Marka | Usta Patent | Eltutan | Marka Patent Davasi | Turkish Patent | Marka Patent | Kalite

Marka Hukuku
PDF Yazdır e-Posta

Marka Tanımı

Bir ürün veya hizmeti diğer ürün ve hizmetlerden ayıran maddesel damgalar markadır.

Marka damgaları farklılık yaratmak şartıyla tek veya birkaç  harf, kelime, şekilden oluşabileceği gibi ses hatta kokunun marka olması da mümkündür.

 
PDF Yazdır e-Posta

 

Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı

556 Sayılı KHK 9. Maddesinde Düzenlenmiştir;

Markanın Korunması;  Marka Sahibinin İzni Olmaksızın Başkası Tarafından Kullanılamaz, Aksine Davranış Markaya Tecavüz Sayılmalıdır. Markaya Sağlanan Korumanın Kapsamı Markanın Tescil Kapsamına Giren Mal Ve Hizmetlerle Sınırlıdır.

 
PDF Yazdır e-Posta

 

Hukuki İşlemler

Marka Hukuki İşlemleri 556 Sayılı KHK 5. Bölümde Düzenlenmiştir.

Tescili Marka Sahibine Mülkiyet Hakkı Tanımakta Olup Markanın Devri,  Markanın Rehni, Markanın Haczi, Markanın Lisans Sözleşmesine Konu Olması Mümkündür.

 
PDF Yazdır e-Posta

Davalar

Marka Hukukundan Kaynaklı Birçok Dava bulunmaktadır, Marka Davaları Hukukçularımız Tarafından Aşağıda ki Gibi Sınıflandırılmıştır;

 
PDF Yazdır e-Posta

 

Markayı Kullanma Zorunluluğu

556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. md Düzenlenmiştir

Marka Kural Olarak Tescil Aldığı Ülkede, Tescil Kapsamında ki Mallar Ve Hizmetler İçin İşlevine Uygun ve Ciddi Kullanmalıdır.

Markanın Kullanılması Zorunluluğunun Markanın Korunması İle İlgisi Yoktur Markanın Korunması İçin Mutlaka Markanın Kullanılması Gerekli Değildir.

 
PDF Yazdır e-Posta

MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ve MARKA HAKKININ SONA ERMESİ

Marka Hakkının Tamamen Veya Kısmen Ortadan Kalkması Sonucunu Doğuran Bozucu Yenilik Doğuran Davadır.

Markanın Hükümsüzlüğü Kararı Verilirken, Markanın Tescilli Bulunduğu Mal Ve Hizmetler Ayrı Ayrı Değerlendirilmelidir.

 
PDF Yazdır e-Posta

MARKANIZ BAŞKASI ADINA TESCİLLİ İSE

 

Markanız  Başkası Adına Tescilli Durumda İse Tarafınızın Markayı Tescilsiz Olarak Kullanması Marka Mevzuatı Gereği Hukuki Ve Cezai Yaptırımlarla Yasaktır.

Günümüzde Markalar Ciddi Bir Mali Değer Taşımakta Hatta Birçok Marka İşletmenin Demirbaş Sermaye Ve Yatırımlarından Daha Fazla Maddi Değer Taşımaktadır.

 

 
PDF Yazdır e-Posta

MARKA MEVZUATI

 

 
PDF Yazdır e-Posta

UYARI

 

 
Patent Canlı Destek

Eltutan Patent Anket Kopyası

Türkiye'de Marka Tescil Bilinci Seviyesi Nedir?
 
Eltutan Patentle “ Markanız Kontrol Altında ”