Kötüniyetli Marka Tescil Hükümsüzlüğü 1

Marka sahibinin, markasını tescil ederken, markanın kullanış amacı ve fonksiyonlarına aykırı bir şekilde iyiniyetli üçüncü kişileri baskı altında tutma, onlara şantaj yapma veya engelleme amacı gütmesi gibi hallerde Kötüniyetli marka tescili kabul edilir. Kötüniyetli markalar hükümsüz kılınabilinir. (Marka ve Patent Vekili Avukat Murat ELTUTAN)