Tasarım Sicil İşlemleri

Tescilli bir buluş hakkında TürkPatent nezdinde birçok idari işlem yapma ve belge talep etme ihtiyacı doğabilir.

Büromuz, söz konu işlemler konusunda müvekkillerine 1998 yılından buyana edindiği tecrübeyle hizmet sunmaktadır. Marka, Patent, Tasarım sicil işlemleri için tarafımızla irtibata geçebilirsiniz…+90 (212) 272 28 00

Tasarım lisans kayıt ve takibi, tasarım devir, tasarım feragat, tasarım belge düzenleme, tasarım eksik tamamlama, unvan ve adres değişikliği, ..vb

 

Lisans Sözleşmeleri ve Takibi

Buluşun, sahibi dışında başka firmalarca kullanılması için yapılan sözleşmeler lisans olarak adlandırılır.

Gelişen ekonomisi, coğrafi konumu, pazar payı ..vb nedenlerle Türkiye’de tasarım lisansı yaygın olarak uygulanmaktadır.

Türk hukuku açısından, lisans sözleşmeleri de bazı şekli şartlar aranılmaktadır! Ayrıca lisans sözleşmeleri ihtilaf yaratmayacak kadar açık, net ve anlaşılır şekilde hazırlanmalıdır.

Lisans Sözleşmesi Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Ana Unsurlar;

- Lisans konusu buluş Türkiye’de tescillimi?

-  Tescilinin koruma kapsamı tam olarak nelerdir ?

- Tescil tek başına lisansa elverişlimi ?

- Tescil üzerinde hak sınırlayıcı işlemler var mıdır ?

- Tescil hakkında açılmış davalar varmı ?

- Lisans çeşidi nedir?

- Sözleşme sonrası, sözleşmeye uygunluk ve üretim denetimleri nasıl yapılacak?

- Sözleşmenin şartları nasıl olacaktır ?

Lisans sözleşmeleri tasarım siciline kayıt edilerek, lisans verenin ve lisans alanın hakları güvence altına alınır.

Patent ve Hukuk Büromuz, mevcut lisans sözleşmelerinin siciline kaydının yapılması haricinde yeni lisans sözleşmesinin hazırlanması ve sözleşmenin uygulamasının takibi konusunda da hizmet vermektedir. 90 (212) 272 28 00

 

 

Tasarım Devir

Tasarım tescili, buluş üzerinde sahibine mülkiyet hakkı sağlamaktadır, dolayısıyla tüm mallar gibi alım satım sözleşmelerine konu olabilirler ve TürkPatent nezdinde devir edilebilinir.

Tasarım devri ancak noterde yapılacak alım satım sözleşmelerinin TürkPatent’e devir harçlarının yatırılmasıyla ve işlemlerin yapılmasıyla gerçekleşir.

Tüm mal alım satımlarında olduğu gibi devir alınacak tasarımlar üzerinde kısıtlamalar, hacizler,…vb yasal engeller olup olmadığının araştırılması büyük önem taşımaktadır. Maalesef uygulamada sıklıkla buluşlar devir edilebilme kriterleri açısından incelenmeden sözleşmeler imzalanmakta ve devir bedeli ödenmektedir, bu durumda alıcı büyük zararlara uğramaktadır.

Sıklıkla rastlanan bir sıkıntıda, şirket kapatmalarında veya birleşmelerinde şirket adına tescillerin devirlerinin unutulmasıdır.

Eltutan Patent ve Hukuk Bürosu, sadece tasarım devir işlemlerini gerçekleştirmekle kalmaz ayrıca   devir edilebilme engelleri olup olmadığını hususunda da 1998 yılından bu yana edindiği teorik ve pratik bilgi birikimiyle hizmet verir.

 

Tasarım Adres ve Unvan Değişikliği

Zaman içersinde, tasarım tescili alan firma ve şahısların adres ve unvanları değişikliğe uğrayabilir. Söz konu değişiklikler tescil üzerinde ciddi bir  hak kaybına sebebiyet vermeselerde özellikle yapılacak tebliğat ve bildirimlerde bazı sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verebilirler. Ayrıca resmi ve özel makamlar nezdinde yapılacak işlemlerde (TSE, KOSGEB,TUBITAK) aksaklıklar yaşatabilir.

 

Sicil Belgesi Düzenleme

Tescil belgeleri zaman içinde zai olabilir. Tescil belgesinin kaybolması, zai olması herhangi bir hak kaybına sebebiyet vermez zira TürkPatent sicilinde tescil kaydı bulunmaktadır fakat tescil belgesi birçok işlem için gerekli olduğundan yeniden tescil (sicil) belgesi düzenlenmesi önem arz etmektedir.