Marka İtirazı

Marka İtirazı;

TürkPatent nezdinde yapılan başvurular sicile kayıtlı mevcut markalara benzerlik ve tescil kriterleri açısından incelenir. Uygun görülen markalar, marka bülteninde yayınlanır, 2 aylık yayın aşamasında itiraz edilmeyen markalar için tescil kararı verilir.    

Her ne kadar, marka benzerliğinin nasıl değerlendirileceği hususunda kriterler mevcut olsa da netice itibariyle insan olan her yerde yorum ve değerlendirme farkı hatta hata yapılması mümkündür.

Diğer yandan TürkPatent, benzerlik değerlendirmesini sadece sicile kayıtlı markalar üzerinden yapar oysa sicile kayıtlı olmasa da gerçek hak sahiplerinin ilan edilen markalara itiraz etme hakkı vardır.

Benzer markaların tescilinin engellenmesi için Marka Bültenlerinin düzenli takibi, benzer markaların tespiti ve itiraz işlemlerinin yapılması şarttır. Aksi halde taklit markanın tescili gerçekleşir ve hukuksal olarak ciddi kayıplar yaşanabilir.

İtiraz dilekçelerinin, tescil süreci ve marka hukukunu bilen deneyimli hukukçularca hazırlanması faydalı olacaktır. Bu durum itirazın kabul edilme, markanın itiraz üzerine red edilme olasılığını artırmanın yanında, itiraz red olsa dahi açılacak TürkPatent kararının iptali, markanın hükümsüzlüğü davasında fayda sağlayacaktır zira açılacak davanın ana dayanağını itiraz dilekçesinde ileri sürülen iddialar ve talepler oluşturur. İtiraz dilekçelerinde yapılan bir yanlışlık, eksiklik, davada hukuksal hak kaybı neticesini doğuracaktır.

Maalesef uygulamada, internet ortamında mevcut bazı matbu ve taslak marka itiraz dilekçe örnekleriyle işlem yapıldıklarına rastlanılmaktadır.

Söz konu matbu ve taslak dilekçe örnekleri; çoğu zaman güncel mevzuata uygun olmadığı gibi her hukuksal ihtilaf ve marka itirazı ayrı değerlendirme gerektiğinden uygun düşmemektedir!  

İtirazların marka hukuku ve davalarında Uzman Hukukçu Marka Vekillerince yapılması fayda sağlar zira açılacak olası davalarda itirazlar dikkate alınmaktadır.

Eltutan Patent, 1998 yılından bu yana edindiği bilgi birikimi, deneyim, teknik donanım, Marka ve Patent vekili hukukçuları aracılığıyla itiraz ve savunmaları uygun hizmet bedeliyle gerçekleştirmektedir …  +90 (212) 272 28 00