Marka sınıfları 1

TürkPatent Nezdinde Mal ve Hizmetler 45 gruba ayrılmış olup tam bir hukuksal koruma sağlamak için doğru sınıf seçimi büyük önem taşımaktadır.

Yanlış veya eksik sınıf seçimi akabinde yapılacak marka başvurusu hak kayıplarına sebebiyet vermektedir.

01-34. sınıflar mallar/ürünleri, 35-45. sınıflar hizmetleri kapsamaktadır.

Hizmet alacağınız Marka Vekillerine, üretim veya hizmet yaptığınız/yapacağınız alanları tam olarak beyan etmeniz ve sınıf seçimini birlikte yapmanız büyük önem taşımaktadır. 

Sınıf tespitinden sonra markanın tescile müsait olup olmadığının tescile uygunluk ön araştırılması yapılır. Ön araştırma, marka başvurusunun tescili hakkında bir tahmin / değerlendirme olup nihai kararı TürkPatent vermektedir.

Marka maliyetleri ve tescil süreci başvurulan sınıf sayısına göre değişiklik arz etmektedir.

Marka sınıfları ve ön araştırma konusunda Hukukçu Marka Vekillerimizden destek alabilirsiniz!

 

(Eltutan Patent & Hukuk Bürosu: (212) 272 2800 – (541) 272 2800)