Patent Vekili, Patent Avukatı, Patent Mühendisi, Patent Uzmanı Arasındaki Farklar Nedir?

İnsan bir konuyu, anlamını bildiği kelimeler kadar kavrar!

Maalesef ülkemizde “patent vekili – patent mühendisi – patent avukatı – patent uzmanı” kavramları sıklıkla karıştırılmaktadır!

Oysa ki bu meslek dallarının hepsi farklıdır! Aralarında ki fark bilinmediği için hatalı beklentiler, yanlış anlamalar ve suiistimaller yaşanmaktadır.

Sınai Mülkiyet Haklarını kavramak ve geliştirmek için tanımların doğru yapılması gerekir!

 

Patent Vekili: patent ve faydalı model başvuru evraklarını hazırlayıp, tescil kurumu nezdinde tescil sürecini takip eden kişidir.

Vekil siciline kayıtlı ve herhangi bir alanda üniversite mezunu kişilerden oluşur.

Mevcut patent vekillerinin eğitimleri; makine mühendisliği, elektrik mühendisliği, ziraat mühendisliği, tasarım mühendisliği, hukuk, işletme, edebiyat, maliye gibi farklılık göstermektedir.

 

Patent Avukatı: fikri ve sınai haklardan kaynaklı hukuksal ihtilaflarda uzmanlaşmış avukatlardır.

Avukat olabilmek için hukuk fakültesi mezunu olmak şart olup patent ve faydalı model hukukunda uzmanlaşmak için ayrıca tescil süreçlerinin de iyi bilinmesi gerekir.

Hukuk mezunu patent vekillerinin büyük çoğunluğu ayrıca patent avukatı olarak da faaliyet göstermektedirler.

 

Patent Mühendisi: ar-ge ekibinde yer alıp ürün geliştirme aşamasında, bilinen ve tescilli buluşları patent veri tabanlarında tespit eden ve ar-ge ekibini bilgilendiren, yönlendiren kişidir.

Zaten bilinen ve tescilli bir ürünün tekrar bulunmasını engeller.

Mühendislik, tescil ve patent hukuku konusunda iyi bir bilgi birikimi olmalıdır.

Patent vekillerinin büyük çoğunluğu mühendis kökenli olmuş olsa da patent mühendisi değillerdir.

Patent mühendisleri, tescil sürecinden ziyade ar-ge aşamasında çalışırlar, buluşun ortaya çıkmasında aktif rol oynarlar fakat buluşu yapan kişi değillerdir. Bu yönüyle ayıca Ar-Ge Mühendisleriyle de çoğu zaman karıştırılırlar. (Ar-Ge Mühendisi buluşu yapan kişidir oysa Patent Mühendisi buluş aşamasında mevcut patentleri, teknolojileri tespit ederek ekibi bilgilendirir ve yönlendirir)

 

Patent Uzmanı: Tescil kurumu nezdinde patent ve faydalı model başvurularını inceleyen, yenilik ve buluş basamağı yönünden rapor oluşturan, tescil sürecini yöneten ve karar veren uzmanlardır.

 Genel olarak mühendis kökenlidirler.  

 

 

 

 

Patent Vekilliği – Patent Mühendisliği – Patent Avukatlığı – Patent Uzmanlığı farklı mesleklerdir;

Bir kişi bu niteliklerden aynı anda birkaçına sahip olabilir aynı anda patent vekili ile patent avukatı olmak mümkündür veya patent vekili ile patent mühendisi olmak da mümkündür.

Ülkemizde bu meslekler sıklıkla karıştırıldığından ciddi ihtilaflar, hatalı beklentiler ve suiistimaller yaşanmaktadır;

Örneğin:

Patent vekillerinden, sıklıkla buluş hakkında yenilik ve geliştirme yapması hatta teknik çizimleri hazırlaması istenmektedir oysa bu görev patent mühendisliği kapsamında olup onun da ar-ge ekibinde bir fiil görev yapması gerekir veya patent vekillerinden ayrıca taklit ürünlere karşı hukuksal süreci başlatması hatta dava açması istenmektedir oysa bu faaliyetler Patent Avukatlığı kapsamındadır. 

Suiistimal ve ihtilafları azaltmak için kavramların öğrenilmesi ve doğru kullanılması şarttır!