Patent Vekili ve Patent Mühendisinin ar-ge’ye katkısı nelerdir?

Ülkemizde yeni yeni ar-ge alanına yatırım yapılmakta ve merkezler oluşturulmaktadır.

Sektör lideri firmaların bünyesinde ve teknokentlerde ar-ge ve tasarım merkezleri yer almaktadır.

Fakat büyük çoğunluğunun ana amacı; devlet teşviklerinden ve vergi indiriminden yararlanmaktan öteye gidememiştir.

Oysa gelişmiş ülkelerin ar-ge merkezlerinin ana amacı; ürün geliştirmek, tasarlamak ve buluş yapmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek içinde ekipte mutlaka patent mühendisi ve patent vekiline yer verirler.

 

Patent Mühendisi; ar-ge ekibinin en önemli kişisidir! Kendisinden buluş yapması, ürün geliştirmesi beklenmez. Ürün geliştirme aşamasında, bilinen ve tescilli buluşları patent veri tabanlarında tespit edip ekibi bilgilendiren, yönlendiren kişidir.

Zaten bilinen ve tescilli bir ürünün, tekrar bulunmasını engeller. Yönlendirmeleriyle ekibine zaman, bilgi ve  para  kazandırır. 

 

Patent Vekili; ar-ge ekibinin yaptığı ve geliştirdiği buluş ve ürünlerin, mülkiyet hakkının kazanılması ve hukuki korumasının sağlanması için patent, faydalı model, tasarım başvuru evraklarının hazırlanması ve tescil süreçlerinin takip edilmesini sağlar.

 

Ar-Ge Mühendisi; Ar-Ge ekibinde yer alan ve araştırmalar, geliştirmeler üzerinde çalışarak yeni teknolojiler bulan mühendistir kısacası mucittir! Ar-Ge mühendislerinin patent tescil süreci, patent veri tabanından araştırma yapması, patent hukuku alanında bilgi sahibi olması beklenmez zaten bu tür bir yetkinlikleri de yoktur bu görev Patent Mühendislerine aittir.

 

Ar-Ge merkezlerinde çalışan birçok Ar-Ge mühendisi vardır ayrıca ülkemizde alanında uzmanlaşmış birçok patent vekili bulunmaktadır fakat patent mühendisi sayısı yok denecek kadar azdır.

Çünkü patent mühendisliğinin ne anlama geldiğini henüz idrak edemedik!

Patent Mühendisliğinin görevinin Patent Vekilleri veya Ar-Ge Mühendisleri tarafından yapılacağı yanılgısındayız. Oysa Patent Mühendisi, araştırmanın en başından sonuna kadar ekipte yer alması, onlarla çalışması, üzerinde çalışılan ürün hakkında patent veri tabanlarında sürekli araştırmalar yapıp ekibiyle değerlendirmeler yapması gerekir.

Türkiye’de ar-ge ve tasarım ekiplerinde patent mühendisi olmadığından tescil almak için yapılan patent ve faydalı model başvurularının çoğu yenilik ve buluş basamağı incelemelerinden geçemeyerek reddedilmektir.

Çünkü ar-ge merkezleri zaten bilinen ve tescilli olanı tekrar bulmaktadırlar.

Amerika kıtasını tekrar tekrar keşfedip komik duruma düşmemek için ar-ge merkezlerinde mutlaka patent mühendisi ve patent vekilinin yer alması gerekir!