Tıbbi Cihaz Marka Tescili

TIBBİ CİHAZ MARKASI

Günümüzde, tıbbi cihaz endüstrisi hızla büyüyen ve gelişen bir alandır. Yeni bir tıbbi cihaz geliştirmek elbette büyük bir bilimsel başarıdır. Fakat geliştirilen tıbbi cihazın aynı zamanda etkili bir şekilde pazarlanabilmesi için de uygun bir marka oluşturması ve tescili önemlidir.

Marka bir işletmenin ürün veya hizmetlerini rakiplerinden ayıran tanıtıcı işaret olarak tanımlanmaktadır. Marka olarak seçilen işaretler tercihe göre ürünü çağrıştıran kelimelerden oluşacağı gibi ürünle ilgisi olmayan kelimelerden oluşabilir.

Ürünü çağrıştıran kelimelerden oluşan markaların; piyasada tanıtımını yapmak ve pazar payı elde etmek nispeten kolaydır fakat benzer kelimelerden oluşan ve taklitlere yönelik markalara karşı korumak son derece zordur. Bu tür markalar marka hukuku açısından Zayıf Marka olarak kabul edilirler.

Ürünü çağrıştırmayan kelimelerden oluşan markaların; piyasada tanıtımını yapmak ve pazar payı elde etmek nispeten daha zor olmakla birlikte benzer ve taklit markalara karşı son derece kuvvetlidir.

Tıbbi cihaz sektöründeki markalar incelendiğinde daha ziyade tedavisi amaçlanan hastalığı çağrıştıran kelimelerden oluştukları gözlenmektedir.  İş bu durum, aynı tedaviye yönelik cihazların markalarının da benzer olmasına neden olmaktadır.

Bir tıbbi cihaz için oluşturulan marka; güvenilirlik, profesyonellik ve hastalara sağlık konusunda güven verme açısından özenle seçilmelidir. Markanız, kolayca anlaşılmalı ve akılda kalıcı olmalıdır. Marka logosu ve tasarımı profesyonel bir görünüme sahip olmalıdır. Markanız, tıbbi sektör standartlarına uygunluğu vurgulamalıdır. Hedef kitlenizi anlayarak marka oluşturmak gerekir. Marka mesajınız hem profesyonel sağlık uzmanlarına hem de hastalara hitap etmelidir. Markanın etrafında bir hikaye oluşturulmalıdır. Eğer uluslararası pazarlara açılma hedefi varsa, markanın kültürler arası uygunluğuna  ve uluslararası hukuka uygunluğuna dikkat edilmelidir.

Seçtiğiniz markanın, tescile müsait olduğundan emin olun. Hukuki süreçlerle uğraşmaktansa baştan doğru bir marka seçimi yapılmalıdır.