Unvan ve Marka Kıyaslaması 1

Unvan ve Marka Kıyaslaması 

Ticaret unvanı, sahibine unvanın marka olarak da korunması ve kullanılması hususunda bir hak bahsetmez. Markasal bir koruma için işaretin TÜRKPATENT nezdinde tescil edilmesi ŞARTTIR! (Marka ve Patent Vekili Avukat Murat ELTUTAN)