Marka Değerleme

 

MARKA ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI  DEĞERLEMESİ

 

Marka, Logo, Slogan, Tasarım, Patent, Faydalı Modeller, Sınai Mülkiyet Hakları olup maddi kıymetleri bulunmaktadır!

Günümüzde çoğu Sınai Mülkiyet Hakkı, işletmelerin en önemli sermayesini teşkil etmektedirler.

Marka ve Sınai Mülkiyet Hakları, bir şirketin değeri ile birlikte hesaplanabildiği gibi ayrıca da hesaplanabilir. Türkiye’de oldukça yeni olan bu alan, uluslararası piyasalarda oldukça yaygın ve tercih edilmektedir.

Şirket devirlerinde ve satın almalarda bu haklar şirketle birlikte alım satıma konu olabildiği gibi, şirketten ayrı olarak da alım ve satıma konu olabilir.

Marka ve sınai mülkiyet hakları aynı zamanda vergi avantajları sağladığı gibi şirketlerin kredi bulma ve teminat sunma aşamasında da dikkate alınmaktadırlar.

Marka ve Sınai Mülkiyet Haklarının hacizleri, icrayla satışı sırasında değerin doğru tespit edilmesi hak kayıplarını önleyeceğinden ayrıca özel değerlendirme raporunun resmi haciz / icra işlemlerinden önce mevcut olması faydalı olmaktadır.

Marka ve Sınai Mülkiyet Haklarının maddi değerinin ne kadar olduğu hususunda genellikle taraflar ve resmi kurumlar arasında ihtilaf yaşanmaktadır.

Marka ve Sınai Mülkiyet Haklarının maddi değerinin tespiti konusunda Resmi Kurum bulunmamaktadır!

Marka ve Sınai Mülkiyet Haklarının maddi değerinin tespiti noktasında  bu konularda hizmet veren özel şirketler hizmet vermektedirler. Giderek daha önemli hale gelen bu hizmetin, ‘alanında uzman ve tarafsız firmalar’ tarafından yapılması önem taşımaktadır.

Eltutan Fikri Mülkiyet Hizmetleri, sahip olduğu bilgi birikimi, deneyim ve tarafsızlıkla, marka değerleme hizmeti kapsamında, uluslararası kabul görmüş bir değerleme metodolojisi kullanarak, Markanın ve Sınai Mülkiyet Haklarının piyasadaki bağımsız değerinin tespitini yaparak uluslararası standartlarda raporlar hazırlamaktadır.