Satılık Marka İlanları

AMAÇ:

Marka benzer ürünleri ve hizmetleri birbirinden ayıran bir ibare olmanın çok ötesinde maddi değeri olan bir yatırımdır.

Günümüzde birçok tanınmış marka tek başına birçok işletmeden daha değerlidir.

Marka tescili ve marka değeri yaratmak büyük sıkıntılar yaşatmaktadır,

Bu Sıkıntıların Başında;

-  Marka tescil ve marka değeri yaratma maliyetleri,

-  Marka tescil süresinin uzunluğu,

-  Marka tescilinin benzer veya aynı marka tescilleri nedeniyle ret edilmesi gelmektedir.

Diğer yandan Türkiye’de hali hazırda tescilli yüzbinlerce marka bulunmaktadır.

Tescilli markaların önemli bir kısmı hiç kullanılmadığı gibi büyük bir kısmı  da tescil aldığı sınıfların sadece dar bir bölümünde kullanılmaktadır.

Tescilli markalar maddi bir değer taşımalarına rağmen atıl kalmaktadırlar.

Tescilli bir marka, tescil edilmiş  tüm sınıflarda veya markanın tescil edilmiş olduğu sınıfların bazılarında devredilebilir, lisans verilebilinir.

Kullanılmayan markaları ekonomiye kazandırmak ve firmaları yeni marka tescili ve marka değeri yapmak sıkıntısından kurtarmak için satılık markalar için İLAN HİZMETİ vermekteyiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLAN SİSTEMİ

Sitemiz  1998 yılından bu yana marka, patent, fikri haklar alanında faaliyet gösteren eltutan patent güvencesiyle ilan hizmeti vermektedir.

Sitemiz diğer marka alım/satım sitelerinden çalışma sistemi olarak farklı olup alanında Dünya’da ve Türkiye’de ilktir.

Sitemiz Marka Alım Satım İşlemlerinde Aracılığa Son Vermektedir;   nasıl ki arabasını veya evini satacak şahıs/firma satış ilanında kendi iletişim bilgilerini veriyorsa sitemizde ilana çıkan markalar içinde satıcı kendi iletişim bilgilerini vermektedir dolayısıyla “alıcı ve satıcı bizzat kendileri temas kurmaktadırlar”.

Sistemimizde  Aracılık/Komisyonculuk Yapılmamaktadır; sitemizde ilan edilen tüm satılık markalar bizzat alıcı ve satıcının kendi  temaslarıyla satılmakta olup aracılık hizmeti yapılmamaktadır dolayısıyla markalar gerçek piyasa değerinde alıcı bulmaktadır.

Sistemimizde Marka Alım Satım  İşleminden Diğer Sistemler Gibi (%) Komisyon Alınmamaktadır; sitemiz marka alım satımlarında aracılık yapmadığından gerçekleşen satışlardan (%) komisyon almamaktadır.

Marka Alıcısı  ve Satıcısı Marka Devir İşlemleri İçin Tercih Ettikleri Hukuk ve Patent Bürolarıyla Çalışabilirler; sitemizden ilan edilerek satılan markaların Noter ve TürkPatent’teki devir işlemleri için taraflar tercih ettikleri hukuk ve patent bürolarıyla çalışabilirler.

1998 yılından bu yana edindiğimiz deneyim ve bilgilerden faydalanmak isteyen alıcı ve satıcılar Eltutan Patent güvencesiyle uygun bir ücret karşılığında danışmanlık hizmeti de alabilirler.

Sitemizdeki İlanların Tümü İlan Sözleşmesiyle Yayınlanmaktadır; sitemizde yer alan ilanlar bizzat marka sahiplerinin yazılı izni dahilinde  belli bir süre için  (en az 3 ay) yayınlanmaktadır. yayın hizmeti için marka sahibinden sembolik bir ilan ücreti alınmaktadır.

İlan sözleşmesi yapılması ve ilan ücreti alınmasının ana sebebi sitemizde yer alan ilanların doğruluğunu güvence altına alıp gerçek satıcı ve alıcıları buluşturmaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLAN SÖZLEŞMESİ

İLAN VEREN “ÜYE” BİLGİLERİ (Üye’nin Marka Sahibi/Yetkilisi Olması Şarttır)

Firma:

Yetkili:

Adresi:

Telefon/Faks/E-Posta:

Vergi Dairesi/Nosu:

İLAN VERİLEN MARKA BİLGİLERİ

Marka :

Marka No:

Marka Sınıfları:

Marka Sahibi:

İLAN EDİLECEK BİLGİLER

Marka:

Marka No:

İlan Edilecek Marka Sınıfları:

(Not: Marka devri tescil alınan tüm sınıflarda veya bazı sınıflarda yapılabilinir, bu nedenle satış ilanı verilecek sınıflar belirtilmelidir)

İlan Edilecek Marka Satış Bedeli:                                                             Belirtilmesin (  )

(Not: Marka Satış ilanında bedel belirtmek  istenmiyorsa  “Belirtilmesin ( )” Kısmını işaretleyin)

İlan Edilecek İletişim Bilgileri:

Tel:                                                  e-posta:

(Not: Telefon ve e-posta’nın en az birinin ilan edilmesi zorunludur)

 

SÖZLEŞME ŞARTLARI

1- İlan veren bu sözleşme kapsamında belirtilen markanın eltutan patent tarafından uygun görülen sitelerde yayınlanmasına rıza göstermektedir.

2- Sitelerde İlan Yapılması İçin ;

a- İlan Sözleşmesi BİZZAT MARKA SAHİBİ/ÜYE tarafındani tam ve eksiksiz doldurup imzalaması, sözleşme aslının tarafımıza verilmesi;

b-  İlan edilecek markaya ait marka başvuru ve/veya marka tescil belgesinin fotokopisinin verilmesi;

c-  İlan ücretinin yatırılması;

d- Sözleşmenin okunması ve kabul edilmesi (ücretin ödenmesi okuma ve kabul kabul edilir)

e-   Marka Patent Vekili Hukukçularımızın incelemesinden olumlu karar çıkması gerekmektedir.

3- İlan Veren/Marka Sahibi, ilan edilen marka ve kendisiyle ilgili her türlü (adres, iletişim, fiyat, nevi ,..vb) bilgi değişikliğini bildirmekle yükümlüdür.

4- İlan veren, www.eltutan.com ve www.eltutanpatent.com web sitelerinde yayınlanan bildirimleri okuduğunu, takip edeceğini, iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olduğunu kabul eder.

5- “PORTAL” dahilinde verilen ilan ve sağlanan hizmetlerden; "ÜYE"ler tarafından  oluşturulan ilanlardan ve "İÇERİK"LERDEN dolayı "ELTUTAN"IN, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "ELTUTAN" çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır.

6- Üye/Marka Sahibi, "ELTUTAN"A “PORTAL” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "ELTUTAN", "KULLANICI"LAR ve "ÜYE"LER tarafından "ELTUTAN"A iletilen veya “PORTAL” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

7- Üye/Marka Sahibi, “PORTAL” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "ELTUTAN"IN ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

8- "ELTUTAN", “PORTAL” dahilinde sunulan hizmetleri, ilanları ve “PORTAL” dahilinde erişilen "İÇERİK"LERİ her zaman değiştirebilme/kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. "ELTUTAN" bu hakkını   hiçbir önel vermeden, bildirimde bulunmadan kullanabilir.

9-ELTUTAN, sitede ilan edilen markaların satılacağı, lisans verileceği konusunda kati surette bir taahhütte bulunmadığı gibi ima dahi yapmamıştır, ELTUTAN aracılık hizmeti yapmamakta olup sadece geçici süre (en az 3 ay) ilan yapmaktadır. 

10- İşbu  “İlan ve Üyelik Sözleşmesi” ve “site içeriği”  kesin delil hükmünde olup ihtilaf halinde  (T.C.) Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.