Patent Araştırması

Patent başvurularının birçoğu yeterli araştırma yapılmadan gerçekleştirildiğinden ret edilmekte olup başvuru sahipleri boşu boşuna zaman ve para kaybetmektedirler.

Teknik bir konu hakkında yeni bir teknoloji geliştirmek için ciddi arge yatırımı yapmak gerekir. Sadece arge yatırımı yapmakta yeterli olmayıp konusunda uzman olan bir ekibin uzun bir süre konu hakkında çalışması gerekir.

Zaman, Emek, Bilgi ve Para karşılığı oluşturduğunuz buluşun Patent ve Faydalı Model tesciliyle korunamaması veya zaten keşfedilmiş ve başkası adına tescilli olması halinde uğranılacak zararın telafisi imkansız olacaktır.

Halihazırda bilinen ve bulunmuş bir teknolojiyi tekrardan keşfetmek için zaman ve para harcamamak için mutlaka patent araştırılması yapılmalıdır. Fakat herhangi bir teknoloji ile ilgili var olan buluşları öğrenmek için araştırma yapmak zordur ve her zaman kesin sonuç sağlamaz.

Bu nedenle henüz tescil sürecini tamamlamayan bir buluşun ticari alanda kullanılması ciddi riskler içerir, en uygun olan buluşun tescil sürecini tamamlamasından sonra kullanılmasıdır.

Patent Araştırması Neden Yapılır?

Yeni bir ürün veya süreç geliştirirken, başka hiçbir bilgi kaynağından ulaşılamayacak teknik bilgiye ulaşma imkânı vermektedir, var olan bilginin büyük çoğunluğu patent dokümanlarında bulunmaktadır.

Patent veri tabanlarından erişilebilen mevcut patentler, en önemli açık inovasyon kaynaklarındandır.

Daha önceden geliştirilmiş bir buluş için başvuru yapılması zaman ve para kaybını  önleneyebilmektedir.

Yapılacak patent araştırması ile çalışılan alanda mevcut patentlere erişim sağlayarak dünyadaki son teknolojiyi ve rakipleri takip etme imkanı sağlanmaktadır.

Teknolojinin hangi yöne gittiği, yeni trendlerin ne olduğu, gelecekte ne tür ürünlerin üretilebileceği patent verilerinden tahmin edilebilinir. Sektör lideri konumunda olan firmaların hangi yenilikler / ürünler üzerinde çalıştıkları izlenebilmektedir.

Firmalar, var olan patentleri inceleyerek kendi ürünlerinin benzer yanlarını farklılaştırma imkanına kavuşarak, taklit ürün konumuna düşmekten kurtulurlar.

Patent araştırması ile yeniliğe konu olan ürüne ait tüm soruların arge çalışmasına başlamadan veya üretime geçmeden önce ortadan kalkmasına olanak sağlanır.

Patent Araştırması Nasıl Yapılır?

Patent / Faydalı Model tescili için öncelikli olarak buluşun kullanım alanı, özellikleri, benzer amaca hizmet eden ürün olup olmadığı varsa rakip firmaların isimleri vekil firmaya verilmelidir.

Vekil Firma alınan bilgiler doğrultusunda buluşun sanayiye uygulanabilinir niteliği ve hukuksal açıdan tescile uygun olup olmadığını değerlendirir.

Buluş hukuksal bakımdan tescil edilebilinir nitelikteyse yenilik incelemesi yapılmalıdır.

Patent / Faydalı Model tescil edilebilinirlik ön araştırması neticesinde tescil olasılığı zayıf veya hiç olmayan buluşlar tespit edilerek başvuru sahipleri hukuken korunamayacak hatta ticari olarak kullanılmayacak buluşlara yatırım yapmaktan kurtulacaklardır.

Ön araştırma, buluşun tescil edilip edilemeyeceği hususunda bir tahmin olup nihai kararı TürkPatent verecektir. Yapılan hiçbir patent ön araştırması yüzde yüz kesin ve doğru olmasa da uzman bir gözle hakkıyla yapılan araştırmalar çoğu zaman gereksiz yere yatırım yapmanın önüne geçebilir. Nihayetinde başvuru hakkında kararı ancak TürkPatent vermektedir!

Eltutan Patent, 1998 yılından bu yana edindiği bilgi birikimi ve deneyim, teknik donanım, uzman Marka ve Patent vekili hukukçuları aracılığıyla patent ön araştırma hizmetini üye olduğu ücretli ve ücretsiz veri tabanlarını kullanarak makul hizmet ücreti karşılığında sunmaktadır… +90 (212) 272 28 00