Patent Takip

Buluşunuzu, taklitlere karşı korumanın ilk şartı TürkPatent nezdinde patent / faydalı model tescilidir fakat koruma için tescil tek başına yeterli değildir.

Tescilli buluşlar hukuken korunur ayrıca TürkPatent yeni başvurularda resen yenilik araştırması da yapmaktadır fakat  benzerlik ve yenilik  kavramı herkese göre değişen bir kavramdır. TürkPatent uzmanlarının kendi yorumları uyarınca benzer görmedikleri bir buluş gerçekte yenilik unsuru taşımayabilir.

Önem arz eden bir hususta yeni buluşun önemli hatlarının önceki buluşun temel alınarak yapılması yani ürünün geliştirilmesinde yaşanan sorunlardır.

Hukuken Yeni Sınai Mülkiyet kanununda Faydalı Modeller için yenilik araştırması şart koşulsa da eski mevzuat uyarınca alınan Faydalı Model ve İncelemesiz Patentlerde yenilik araştırması yapılmadığından benzer buluşlar için tescil alındığına sıklıkla rastlanılmaktaydı.  

Taklit buluşa, ilan sırasında itiraz etmezseniz söz konu buluş tescil edilir.

Taklit veya benzer bir buluşun tescil edilmesi durumunda hukuki ve ticari bakımdan büyük sıkıntılara maruz kalabilirsiniz

Taklit bir buluş tescil alırsa artık onun kullanılmasını engellemek son derece güç olur. Tescil edilen taklit buluş ancak davayla iptal edilebilinir. Türkiye’de patent iptal davaları yaklaşık 2 yıl sürmektedir. Bu süre zarfında taklit patentin kullanımının engellenmesi nispeten zordur!

Benzer veya Taklit buluşun, iptal ve hükümsüz kılınması sırasında geçecek sürede taklit ürünün ulaşabileceği tüketici sayısının büyüklüğü çok fazladır. Ayrıca gerek Türk gerekse uluslararası internet mağazalarından yapılacak satışlar taklit ürünün ulaşacağı tüketicileri daha da artıracaktır. Bu durumum orijinal ürünün itibarına sonderece ciddi zarar verir.

Patent takibi aynı zamanda PATENT ARAŞTIRMASI bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere sektör ve teknoloji hakkında detaylı bilgi edinme imkanına sağlamaktadır.

Eltutan Patent ve Hukuk Bürosu, 1998 yılından bu yana taklit ürünlerle mücadele konusunda uzman Marka ve Patent Hukukçular aracılığıyla hizmet vermektedir.

Patent takipleri, hukukçularımızca TürkPatent veri tabanıyla uyumlu bilgisayar programları kullanılarak yapılmaktadır. Patent takip hakkında ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz …. +90 (212) 272 28 00