Tasarım Araştırması

Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca Tasarım başvurularında Yenilik şartı ve araştırılması yapılmaktadır. Yenilik unsuru taşımayan tasarımların TürkPatent tarafından doğrudan veya itiraz üzerine red edilmesi mümkündür.

Tasarımlar yeterli araştırma yapılmadan gerçekleştirildiği  takdirde ret edilmekte olup başvuru sahipleri boşu boşuna zaman ve para kaybetmektedirler.

Tasarım gerçekleştirmek için ciddi arge yatırımı yapmak gerekir. Sadece arge yatırımı yapmakta yeterli olmayıp konusunda uzman olan bir tasarım ekibin uzun bir süre konu hakkında çalışması gerekir.

Zaman, Emek, Bilgi ve Para karşılığı oluşturduğunuz tasarımın tescille korunamaması veya başkası adına tescilli olması halinde uğranılacak zararın telafisi imkansız olacaktır.

Halihazırda bilinen ve bulunmuş bir tasarımı tekrardan bulmak için zaman ve para harcamamak için mutlaka tasarım yenilik ön araştırılması yapılmalıdır. Fakat herhangi bir ürün ile ilgili var olan tasarımları öğrenmek için tasarım araştırması yapmak zordur ve her zaman kesin sonuç sağlamaz.

Henüz tescil sürecini tamamlamayan bir tasarımın ticari alanda kullanılması ciddi riskler içerir, en uygun olan tasarımın tescil sürecini tamamlamasından sonra kullanılmasıdır.

Tasarım Araştırması Neden Yapılır?

Yeni bir ürün, tasarım geliştirirken, başka hiçbir bilgi kaynağından ulaşılamayacak teknik bilgiye, dökumana ulaşma imkânı vermektedir, var olan bilginin büyük çoğunluğu tescil dokümanlarında bulunmaktadır.

Tasarım veri tabanlarından erişilebilen mevcut tasarımla, en önemli açık inovasyon kaynaklarındandır.

Daha önceden gerçekleştirilmiş bir ürün / tasarım için başvuru yapılması zaman ve para kaybını  önleneyebilmektedir.

Yapılacak tasarım araştırması ile çalışılan alanda mevcut tasarımlara / ürünlere erişim sağlayarak dünyadaki son tredleri ve rakipleri takip etme imkanı sağlanmaktadır.

Modanın hangi yöne gittiği, yeni trendlerin ne olduğu, gelecekte ne tür ürünlerin üretilebileceği tasarım verilerinden tahmin edilebilinir. Sektör lideri konumunda olan firmaların hangi tasarımlar / ürünler üzerinde çalıştıkları izlenebilmektedir.

Firmalar, var olan tasarımları / ürünleri inceleyerek kendi ürünlerinin benzer yanlarını farklılaştırma imkanına kavuşarak, taklit ürün konumuna düşmekten kurtulurlar.

Tasarım araştırması ile yeniliğe konu olan ürüne ait tüm soruların arge çalışmasına başlamadan veya üretime geçmeden önce ortadan kalkmasına olanak sağlanır.

Tasarım Araştırması Nasıl Yapılır?

Tasarım tescili için öncelikli olarak ürünün kullanım alanı, özellikleri, benzer amaca hizmet eden ürün olup olmadığı, tüm teknik çizim ve teknik resimleri, varsa rakip firmaların isimleri vekil firmaya verilmelidir.

Tasrımın doğuş hikayesi eksiksiz olarak belirtilmelidir. Tasarlayan kişinin daha önce benzer konularda yapmış olduğu çalışmalar ve tasarımlar ile varsa tüm tesciller hakkında hiçbir hukuki ve ticari bilgi saklanmaksızın bilgilendirme yapılması doğru bir araştırma gerçekleştirmek için şarttır.

Vekil Firma alınan bilgiler doğrultusunda tasarımın yenilik ve hukuksal açıdan tescile uygun olup olmadığını değerlendirir. Tasarımın hukuksal bakımdan tescil edilebilinir nitelikteyse yenilik incelemesi yapılmalıdır.

Tasarım tescil edilebilinirlik ön araştırması neticesinde tescil olasılığı zayıf veya hiç olmayan tasarımlar tespit edilerek başvuru sahipleri hukuken korunamayacak hatta ticari olarak kullanılmayacak ürünlere yatırım yapmaktan kurtulacaklardır.

Ön araştırma, tasarımın tescil edilip edilemeyeceği hususunda bir tahmin olup nihai kararı TürkPatent verecektir. Yapılan hiçbir tasarım ön araştırması yüzde yüz kesin ve doğru olmasa da uzman bir gözle hakkıyla yapılan araştırmalar çoğu zaman gereksiz yere yatırım yapmanın önüne geçebilir. Nihayetinde başvuru hakkında kararı ancak TürkPatent vermektedir!

Eltutan Patent, 1998 yılından bu yana edindiği bilgi birikimi ve deneyim, teknik donanım, uzman Marka ve Patent vekili hukukçuları aracılığıyla tasarım ön araştırma hizmetini üye olduğu ücretli ve ücretsiz veri tabanlarını kullanarak makul hizmet ücreti karşılığında sunmaktadır… +90 (212) 272 28 00