Tasarım Hukuku

Tasarım Hukuku ihtilafları sadece Mahkemeler nezdinde değil TürkPatent nezdinde de sıklıkla karşılaşılmaktadır. Tasarım başvurularının önemli bir kısmında hukuksal ihtilaflar yaşanmakta olup idari şikayet, itiraz ve savunma yapılması zorunluluğu doğmaktadır. 

Türkiye, taklitle mücadele etmek için kanunlar yapmış, uluslararası sözleşmeleri imzalamış hatta marka, patent, tasarım ve fikri haklar konusunda özel mahkemeler ve polis birimleri kurmuştur.

Fakat hukuki mücadele daha çok tasarım sahibinin üzerine bırakılmıştır.

Tasarım  hukuku ana hatlarıyla, Sınai Mülkiyet Kanunu ile Türk Ticaret Kanununda düzenlenmektedir. Türk Hukukunda, ciddi yaptırımlar yer almaktadır.

Tasrım Hukuku Bakımından Başlıca Davalar

Niteliğine Göre ;

-  Ceza Davaları (TTK Haksız Rekabet Hükümleri Uyarınca)

-  Hukuk Davaları

Taraflarına Göre ;

-  İdareye (TürkPatent) Karşı Açılanlar

-  Kişi / Firmalara Karşı Açılanlar

Tasarım Hakkına Tecavüze İlişkin ;

-  Eda Davaları

-  Tespit Davaları

-  Tedbir Davalar

Mahkemeden İstenen Hukuki Korumanın Çeşidine Göre ;

-  Eda Davası

-  Tespit Davası

-  Yenilik Doğuran Dava

Uygulanacak Hukuka Göre ;

-  Sınai Mülkiyet Kanunu  Kapsamında Açılan Davalar

-  TTK Kapsamında Açılan Davalar Şeklinde Gruplandırılmaktadır.

Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında düzenlenen İşçi buluşları / tasarımları üzerinden doğan ihtilaflar önem arz etmektedir.

Tasarım hukukunun sağladığı haklardan tam yararlanmak için tescil şarttır. Tescilsiz tasarımlar da 3 yıl korunur fakat tescilsiz tasarımda hak sahipliğini ispatlamak sorun çıkartmaktadır. Tasarım tescilinin sağladığı hukuki koruma tescil belgesinde ki görsellerle sınırlıdır, yapılacak tasarım başvurularında özellikle “görsel ve tarifname” kısmının son derece özenli hazırlanması büyük önem taşır.

Tasarım davalarında tarafların yaşadığı en büyük sorun; tasarım belgesinde ifade edilen ürün ile taklit ürünün benzer yönlerini mahkemeye ve teknik bilirkişilere doğru bir şekilde ifade edememektir.

Her hukuki alanda olduğu gibi tasarım hukuku alanında da birçok püf nokta ve ayrıntı vardır, bu nedenle tasarım tescili ve hukuku alanında  konusunda deneyimli ve pratik tecrübeye sahip marka, patent vekili hukukçulardan teknik ve hukuki destek alınmasında fayda vardır.

Büromuz, tasarım hukuku alanında müvekkillerine teknik ve hukuki destek hizmeti sunmaktadır,  ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz …+90 (212) 272 28 00