Tasarım Takip

Buluşunuzu, taklitlere karşı korumanın ilk şartı TürkPatent nezdinde tasarım tescilidir fakat koruma için tescil tek başına yeterli değildir.

Tescilli buluşlar hukuken korunur ayrıca Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında TürkPatent yeni başvurularda resen yenilik araştırması da yapmaktadır fakat  benzerlik ve yenilik  kavramı herkese göre değişen bir kavramdır. TürkPatent uzmanlarının kendi yorumları uyarınca benzer görmedikleri bir buluş gerçekte yenilik unsuru taşımayabilir.

Hukuken Yeni Sınai Mülkiyet kanununda tasarımlar için yenilik araştırması şart koşulsa da eski mevzuat uyarınca alınan tasarımlarda yenilik araştırması yapılmadığından benzer ürünler için tescil alındığına sıklıkla rastlanılmaktaydı.  

Taklit ürüne, ilan sırasında itiraz etmezseniz söz konu ürün tescil edilir.

Taklit veya benzer bir ürünün tescil edilmesi durumunda hukuki ve ticari bakımdan büyük sıkıntılara maruz kalabilirsiniz

Taklit bir ürün tescil alırsa artık onun kullanılmasını engellemek son derece güç olur. Tescil edilen taklit ürün ancak davayla iptal edilebilinir. Türkiye’de tasarım iptal davaları yaklaşık 2 yıl sürmektedir. Bu süre zarfında taklit ürünün kullanımının engellenmesi nispeten zordur!

Benzer veya Taklit ürünün, iptal ve hükümsüz kılınması sırasında geçecek sürede taklit ürünün ulaşabileceği tüketici sayısının büyüklüğü çok fazladır. Ayrıca gerek Türk gerekse uluslararası internet mağazalarından yapılacak satışlar taklit ürünün ulaşacağı tüketicileri daha da artıracaktır. Bu durumum orijinal ürünün itibarına sonderece ciddi zarar verir.

Tasarım takibi aynı zamanda TASARIM ARAŞTIRMASI bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere sektör ve teknoloji hakkında detaylı bilgi edinme imkanına sağlamaktadır.

Eltutan Patent ve Hukuk Bürosu, 1998 yılından bu yana taklit ürünlerle mücadele konusunda uzman Marka ve Patent Hukukçular aracılığıyla hizmet vermektedir.

Tasarım takipleri, hukukçularımızca TürkPatent veri tabanıyla uyumlu bilgisayar programları kullanılarak yapılmaktadır. Tasarım takip hakkında ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz …. +90 (212) 272 28 00