Telif Hukuku Davaları

Eser sahibi, özel ve genişletilmiş mülkiyet haklarına sahiptir.

1-Manevi Haklar; umuma arz salahiyeti, adın belirtilmesi salahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını menetmek, eser sahibinin zilyet ve malike karşı hakları,

2-Mali Haklar; işleme hakkı, çoğaltma hakkı, yayma hakkı, temsil hakkı,  işaret, ses ve görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı olarak gruplanmaktadır.

Eser sahibinin haklarına herhangi bir saldırı, tecavüz olması halinde eser sahibi hukuki ve cezai  yaptırımların uygulanmasını ilgili mahkemelerden ve makamlardan isteme hakkına sahiptir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda yer alan hukuk davalarını 3 ayrılabilir:

1- Tecavüzün Giderimi Davası; var olan ve halen devam etmekte olan bir tecavüze karşı, tecavüzün sona erdirilmesi talebiyle açılan davadır.

2- Tecavüzün Önlenmesi Davası; henüz gerçekleşmemiş fakat gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel bir tecavüzün önlenmesi talep edilmektedir

 3- Maddi ve Manevi Tazminat Davası; hak sahibi tecavüz sebebiyle uğradığı maddi ve manevi zararın giderimi için tecavüz edene karşı maddi ve manevi tazminat davası ikame edebilir.

Bunlarla beraber, FSEK, mali haklara tecavüzle ilgili olarak hak sahipleri lehine özel bir hüküm getirmiştir.

Bu hükme göre eser; eser sahibinin izni olmadan çevrilmiş, sözleşme dışı veya sözleşmede belirtilen sayıdan fazla basılmış, diğer biçimde işlenmiş veya radyo-televizyon gibi araçlarla yayınlanmış veya temsil edilmiş ise, izni alınmamış eser sahibi, sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya emsal veya rayiç bedel itibarıyla uğradığı zararın en çok üç kat fazlasını isteyebilir.

Yasaya göre, bu bedelin tespitinde öncelikle ilgili meslek birliklerinin görüşü esas alınacaktır.

FSEK Uyarınca Eser ve Yazılım İhlallerinde öngörülen cezai yaptırımlar 3 ana gruba ayrılır

Manevi Haklara Tecavüz Halinde, Mali Haklara Tecavüz Halinde, Diğer Suçlar olarak ayrılmaktadırlar.

Aynı zamanda devam eden tecavüzün önlenmesi ve tespiti amacıyla mahkemelerden ihtiyati tedbir ve tespit istenmesinde kanımızca büyük fayda vardır.

Büromuz, telif hukuku alanında müvekkillerine teknik ve hukuki destek hizmeti sunmaktadır,  ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz …+90 (212) 272 28 00