Telif Tescil

Yaratıcı bir düşünceye sahip olmak ve eser oluşturabilmek için öncelikle Allah vergisi bir yetenek ve yıllar süren emek ile eğitime ihtiyaç vardır. Kişinin her türlü fikri emeğiyle meydana getirdiği eserler toplumsal yaşama değer katarlar. Her değer gibi sahibine başta manevi ve maddi katkı sunması icap eder. Kişinin her türlü fikri emeğiyle meydana getirdiği eserler telif haklarıyla korunmaktadır.

Ülkemizde, Fikri ve Sınai hakların her alanı için ayrıntılı hukuksal düzenlemeler bulunmaktadır. Marka Hukuku, Patent Hukuku, Tasarım Hukuku yanında ayrıca Telif Hukuku bulunmaktadır.

Entelektüel çalışmalar / ürünler (edebiyat, müzik, sinema, grafik, fotoğraf) ile yazılımlar, telif hukuku girer.

Entelektüel çalışmalar ile bilgisayar programlarının, veri tabanlarının, yazılımlarının,..vb içeriklerinin, kapsamının, kimin tarafından yapıldığının ve hak sahibinin kim olduğunu hususlarının Kültür Bakanlığı Nezdinde kayıt altına alınmasına Telif ve/veya Yazılım Tescili denilmektedir.

FSEK’te belirlenen hukuksal haklardan yararlanmak için tescil yapılması zorunlu değildir! Fakat hukuksal ihtilaf halinde hak sahipliğini, eserin ve yazılımın içeriğini ve hakkın doğuş anını (önceliği) ispatlamak için tescil büyük önem taşımaktadır.

Kanunumuza göre bir fikir ve sanat ürününün eser olarak kabul edilip koruma altına alınabilmesi için ;

- Sahibinin hususiyetini taşıması,

- Şekillenmiş olması,

- Kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi,

- Fikri bir çabanın sonucu olması,   gerekmektedir.

Bugünkü uygulamada fikir ve sanat eserlerinin tescil ve kayıt ;

-Zorunlu kayıt

-İsteğe bağlı kayıt olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Telif ve Yazılım Tescili alanında hizmet veren ilk firmalardan olmanın verdiği deneyim ve bilgi birikimiyle, “telif ve fikri mülkiyet” alanında tescil  ve ajans hizmeti vermekteyiz.

Telif ve Yazılım tescili hakkında ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz … Eltutan Patent (212) 272 28 00